Landskonference 2018

Landskonference 2018
Landskonference 2018 2018-09-06T10:40:23+01:00

Barnet i udviklende fællesskaber

Tid og sted

Landskonferencen afholdes igen i år på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn og finder sted i dagene 26.–28. september 2018.

Deltagerkreds

Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år.

Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper samt småbørnsvejledere og pædagogiske konsulenter, der beskæftiger sig med specialpædagogikken.

Der er nu åben for tilmelding uden overnatning (begrænset antal).

Velkommen

Det er en fornøjelse for styregruppen at invitere til landskonference for 32. gang. En konference hvor vi har mulighed for at dele viden om specialpædagogikken. En konference med festligt og kollegialt samvær og snak på tværs af kommuner og regioner.

Der sker store forandringer på det specialpædagogiske område. Det er derfor stadig vigtigt at mødes og tale om, hvordan vores faglighed bevares og udvikles med henblik på at sikre trivsel og udvikling for børn med funktionsnedsættelse i Danmark.

Vi har i år en vifte af forskellige faglige vinkler i forhold til arbejdet med børn, der har særlige behov, og vi vil forkæle jer med spændende oplæg og oplevelser.

Vi har forsøgt at finde varierede oplægsholdere, der rammer bredt ind i vores område:

  • Kirsten Bundgaard om konflikthåndtering og Low arousal
  • Lars Rasborg om spejling og jeg-støtte
  • Anne Larsen om den neuroaffektive tilgang
  • Rikke Nielsen om LykkeLiga
  • Rune Green om humor for begyndere og let øvede

Der ud over afholdes som sædvanligt workshops, hvor medarbejdere formidler praksis fra hverdagen i landets institutioner. Workshops består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m.

Der er i år 18 workshop at vælge imellem.

Tilmeld dig årets konference. Åbn alle sanser og nyd tre dage i selskab med fantastiske oplægsholdere og kollegaer fra hele landet.

Indbydelsen til landskonferencen kan downloades her: