Landskonference 2021

Landskonference 2021
Landskonference 2021 2021-07-01T13:46:37+02:00

Velkommen til Landskonference 2021.

Oplysninger om 2021:

Tid og sted

Landskonferencen afholdes igen i år på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn og finder sted i dagene 29., 30. september og 1. oktober 2021.

Deltagerkreds

Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år.

Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper samt småbørnsvejledere og pædagogiske konsulenter, der beskæftiger sig med specialpædagogikken.

Velkommen

Besøg Landskonferencens Facebook gruppe

Besøg Landskonferencens Facebook gruppe

Hjernen – fra vane til nytænkning.

 Det er en fornøjelse for styregruppen at invitere til landskonference for 34. gang. En konference hvor vi har mulighed for at dele viden om specialpædagogikken. En konference med fagligt og kollegialt samvær og snak på tværs af kommuner og regioner.

Der sker fortsat store forandringer på det specialpædagogiske område. Det er derfor stadig vigtigt at mødes og tale om, hvordan vores faglighed bevares og udvikles med henblik på at sikre trivsel og udvikling for børn med funktionsnedsættelse i Danmark. Det vi oplever og de relationer vi danner er med til at ændre vores hjerner og vaner.

Året 2020 har været og er med til at udfordre vores omstillingsparathed og nye måder at agere på, så vi har kunnet og kan agere i en tid med øget fokus på smitterisiko og covid-19 har i den grad sat en anden dagsorden på verdenskortet. Denne ændring er en udfordring for alle og i den grad for børn med en funktionsnedsættelse. Den kendte skruktur og genkendelighed er pludselig en anden.

Vi har igen i år en vifte af forskellige faglige vinkler i forhold til arbejdet med børn, der er i særlige udfordringer, og vi vil forkæle jer med spændende oplæg og oplevelser.

Vi har forsøgt at finde varierede oplægsholdere, der rammer bredt ind i vores område:

  • Ann Elisabeth Knudsen “Traumer ændrer hjernen – men det gør relation også!”
  • C:ntact “Jeg er ikke min sygdom / Drama”
  • Mette Grønbek Hansen “Karlstadtmodellen”
  • Henrik Krogh
  • Helen Eriksen “Brug din fantastiske hjerne”

Derudover afholdes som sædvanligt workshop, hvor medarbejdere formidler praksis fra hverdagen i landets institutioner. Workshop består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m.

Tilmeld dig årets konference. Åbn alle sanser og nyd tre dage i selskab med fantastiske oplægsholdere og kollegaer fra hele landet.

Indbydelsen til landskonferencen kan downloades her: