Landskonference 2019

Landskonference 2019
Landskonference 2019 2019-09-27T15:27:23+02:00

Tak for en fantastisk Landskonference 2019.

Oplysninger på hjemmesiden omhandler 2019-konferencen, og vil blive opdateret med 2020 oplysninger, når program mm er klar til næste års konference, der afvikles den

23.-25 september 2020.

Under dokumenter kan du finde oplæg fra konferencen i 2019 og 2018. Oplæg offentliggøres efterhånden som vi modtager dem og i den udstrækning at oplægsholderne tillader det.

Har du deltaget på årets konference, håber vi, at du vil besvare evalueringsskemaet, som du finder her eller under menuen.

På gensyn i 2020

Styregruppen

 

Oplysninger om 2019:

Tid og sted

Landskonferencen afholdes igen i år på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn og finder sted i dagene 25.–27. september 2019.

Deltagerkreds

Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år.

Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper samt småbørnsvejledere og pædagogiske konsulenter, der beskæftiger sig med specialpædagogikken.

Velkommen

Det er en fornøjelse for styregruppen at invitere til landskonference for 33. gang. En konference hvor vi har mulighed for at dele viden om specialpædagogikken. En konference med festligt og kollegialt samvær og snak på tværs af kommuner og regioner.

Der sker store forandringer på det specialpædagogiske område. Det er derfor stadig vigtigt at mødes og tale om, hvordan vores faglighed bevares og udvikles med henblik på at sikre trivsel og udvikling for børn med funktionsnedsættelse i Danmark.

Vi har i år en vifte af forskellige faglige vinkler i forhold til arbejdet med børn, der har særlige behov, og vi vil forkæle jer med spændende oplæg og oplevelser.

Vi har forsøgt at finde varierede oplægsholdere, der rammer bredt ind i vores område:

  • Dorthe Birkmose vil holde oplæg med titlen: ”Vi bliver nødt til at tale om risikoen for forråelse”.
  • Stine Lier vil tale om COS-P, relationer og tilknytning, (Circle of Security).
  • Sofie Kofoed Thomsen holder oplæg om PDA – Patologisk (ekstrem) kravafvisning (Pathological Demand Avoidance).
  • Betina Carstens og Birgit Jensen vil holde oplæg om ”ShowMyDay”, et digitalt hjælpemiddel til struktur.
  • Freddy Meyer vil holde oplæg med titlen: ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom”

Derudover afholdes som sædvanligt workshops, hvor medarbejdere formidler praksis fra hverdagen i landets institutioner. Workshops består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m.

Der er i år 10 workshops at vælge imellem.

Tilmeld dig årets konference. Åbn alle sanser og nyd tre dage i selskab med fantastiske oplægsholdere og kollegaer fra hele landet.

OBS: Lavere deltagerpris ved tilmelding inden 30/6 2019.

Indbydelsen til landskonferencen kan downloades her:

Invitation til Landskonference 2019